7 Sprawdzonych Sposobów Aby znaleźć adwokata

lnym, a także w postępowaniu w sprawie o wykroczenie administracyjne – przedstawicielem może być każda osoba, nawet bez postępowania sądowego. W

7 Sprawdzonych Sposobów Aby znaleźć adwokata prawnik praga

Adwokat Warszawa Nie każdy prawnik jest

Adwokat Warszawa

Nie każdy prawnik jest adwokatem, ale każdy adwokat jest prawnikiem. Jeśli chodzi o udział w postępowaniu arbitrażowym lub cywilnym, a także w postępowaniu w sprawie o wykroczenie administracyjne – przedstawicielem może być każda osoba, nawet bez postępowania sądowego. W