Kto nie musi uzyskać pozwolenie zintegrowane?

aspekty ekonomiczne w eksploatacji, ochronie i zrównoważonym rozwoju zasobów lądowych, wodnych i chemicznych w nowoczesnym konte

Kto nie musi uzyskać pozwolenie zintegrowane? pozwolenia zintegrowane

Prowadzenie pełnego i odpowiedniego zakresu działań

Prowadzenie pełnego i odpowiedniego zakresu działań uwzględniających relacje między człowiekiem, przyrodniczym, społecznym i

aspekty ekonomiczne w eksploatacji, ochronie i zrównoważonym rozwoju zasobów lądowych, wodnych i chemicznych w nowoczesnym konte