W układzie krzyżowym oba strumienie

naprawa nagrzewnic powietrza
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową procesu).
Skutkiem tegonaprawa nagrzewnic powietrza .