UWAGA! Stosując Te 7 Błędów NIGDY Nie Dowiesz Się Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane

Urzędu Ochrony Środowiska (KOBIZE) oraz do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (BDO) wytwarzania odpadów

UWAGA! Stosując Te 7 Błędów NIGDY Nie Dowiesz Się Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane pozwolenia środowiskowe

Outsourcing ochrony środowiska pozwala firmom skupić

Prawo ochrony środowiska w Polsce reguluje ustawa o gospodarce odpadami.
Ustawa ta nakłada na firmy obowiązek zgłaszania do Urzędu Ochrony Środowiska (KOBIZE) oraz do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (BDO) wytwarzania odpadów