Klinika stomatologiczna Gliwice

Zabiegi dentystyczne przeprowadzane bez znieczulenia

Klinika stomatologiczna Gliwice Bezpieczne przeprowadzanie zabiegów dentystycznych uzależnione jest najpierw od skuteczności przeprowadzanego wywiadu dentystycznego.
Dobrze przeprowadzany wywiad dentystyczny powinien dać odpowiedź na to, jakie ubytki zębowe występują u pacjenta ora.